The report State of Expense Management 2023 is here! 🌟

Download now

White label -kumppanuuden hyödyt

The Benefit of White Label Partnerships

Elämme keskellä digitaalista vallankumousta. Yritysten on sopeuduttava uuteen tilanteeseen toimialasta riippumatta, muuten vaarana on pudota kokonaan pelistä. Tilanne on sama sekä B2B- että B2C-markkinoilla. 

Äkkiseltään saattaa vaikuttaa siltä, että jokainen räpistelee muutosten keskellä eteenpäin itsekseen. Todellisuudessa monet yritykset ovat kuitenkin huomanneet, että yhteistyö on paras tapa menestyä. Yhä useammat yritykset innovoivat ja kehittävät liiketoimintaansa solmimalla kumppanuuksia sellaisten yritysten kanssa, joilla on tarjota sopivaa osaamista. Muussa tapauksessa kaikki uudet innovaatiot pitäisi rakentaa alusta pitäen itse. 

Juuri tämän takia white label -kumppanuudet ovat kovassa huudossa juuri nyt, erityisesti finanssiteknologian eli fintechin jatkuvasti monimutkaistuvalla alalla. 

Alla kerromme lisää white label -kumppanuuksista: mitä ne ovat, miten ne toimivat ja miten yritykset voivat hyötyä niistä.

 

Miksi white label?

Monella yrityksellä on vaikeuksia pysyä mukana nykyasiakkaiden toiveissa ja vaatimuksissa. Pysyäkseen kilpailussa mukana yrityksen on tarjottava lisäarvoa – tehokkaampia, käyttäjäystävällisempiä ja edullisempia tapoja hallita digitaalisia liiketoimintojaan. Lisäksi on tärkeää ylläpitää aktiivista innovaatiostrategiaa – ja tehdä se myös näkyväksi. Tässä white label -kumppanuudet tuovat merkittävää lisäarvoa kaikenkokoisille yrityksille.

White label -ratkaisuissa ei ole sinänsä mitään uutta. Esimerkiksi markettiketjut ovat jo pitkään tarjonneet omien tuotemerkkiensä tuotteita, joista monet ovat isojen brändien tuotteita mutta vain eri pakkauksessa. Myös kokonaisia yrityksiä on perustettu white label -ratkaisujen ympärille ja toimimaan ikään kuin linkkeinä yritysten ja valmistusteollisuuden välillä.

White label –kumppanuus SaaS-palveluntarjoajan kanssa

White label -kumppanuudet ovat alkaneet yleistyä kuluttajatuotteiden lisäksi myös ohjelmistoratkaisujen puolella. Teknologiaympäristöön siirrettynä white label -tuotteen konsepti on hieman erilainen. Periaate on sama: ohjelmistoyhtiö rakentaa ratkaisun ja myy sitä skaalautuvana SaaS-palveluna yrityksille, jotka puolestaan brändäävät ja markkinoivat sitä itsenäisesti. Yhteistyön luonne on kuitenkin erilainen: teknisen ratkaisun luoja ja brändin omistaja tekevät paljon tiiviimpää yhteistyötä kuin kuluttajatuotteiden puolella.

Esimerkiksi luottokorttiyritykset ja taloushallinnon palveluntarjoajat tarjoavat kumpikin talouteen liittyviä palveluita, vaikkakin eri toimialoilla. Molemmat pyrkivät liiketoiminnan kasvattamiseen ja kannattavuuteen lisäämällä asiakasmääriä.

Tämäntyyppiset yritykset voisivat hyvin harkita palvelupalettinsa laajentamista myös tarjoamalla white label -pohjaista kulujenhallinta-alustaa (kuten meidän omamme!).

Liiketoimintaa voi siis kasvattaa muillakin tavoilla kuin hankkimalla uusia asiakkaita, esimerkiksi tarjoamalla olemassa oleville asiakkaille lisäarvoa tuottavia palveluita. Tämä on usein helpompaa kuin uusasiakashankinta.

Tällä tavoin myös yrittäjät ja yritykset, joilla on hyvä bisnesvainu mutta vähemmän teknologiaosaamista, voivat tarjota asiakkailleen nopeasti kokonaisvaltaisen ratkaisun. Tällainen ratkaisu on saman tien täysin toimiva, tuettu ja räätälöitävissä omiin tarpeisiin.

Merkittävänä etuna on tällöin se, että yritys voi keskittyä omaan ydinosaamiseensa ja liiketoiminnan kasvattamiseen, ja hankkia samalla tyytyväisiä asiakkaita. Ohjelmiston käyttöliittymä, taustalla toimiva tekniikka ja käyttäjäkokemus ovat kokonaisuudessaan white label -palveluntarjoajan luomia, testaamia ja mukauttamia. Ratkaisu on siis valmiiksi kokeiltu ja hyväksi havaittu.

Miksi valita white label -pohjainen SaaS-palvelumalli?

 • Tarjoaa lisäarvoa täydentämällä olemassa olevaa ratkaisua.
 • Uuden palvelun voi lanseerata välittömästi asiakkaille. Vastaavan ratkaisun rakentaminen alusta asti itse vie huomiota pois ydinliiketoiminnasta ja kuluttaa yrityksessä sekä aikaa että resursseja.
 • Täysin toimiva, tuettu ja räätälöitävä alusta yrityksen käyttöön. 
 • Fokus säilyy olemassa olevassa brändissä ja palvelussa.
 • Optimoitu käyttäjäkokemus.
 • Todistetusti toimiva ratkaisu.
 • Välittömät tuotto- ja kasvumahdollisuudet
 • Mahdollisuus keskittyä muihin liiketoiminnan osa-alueisiin.

 

White label -menestystarinoita

Toimiiko white label -pohjainen SaaS-yhteistyö sitten oikeasti? Lukuisat yritykset ovat kokeilleet ja vakuuttuneet. Esimerkiksi monet viime vuosien finanssiteknologia-alan haastajista (mm. Holvi, Revolut, N26 ja Monzo) käyttävät white label -ratkaisuja.

Yksi tuoreista menestystarinoista on hollantilaisen ABN Amro -pankin ja avoimen pankkialustan tarjoavan Tinkin kumppanuus. Tinkin white label -alusta loi perustan ABN Amron uudelle Grip-pankkisovellukselle. Yksi Gripin tärkeimmistä ominaisuuksista on se, että käyttäjät voivat seurata ja käyttää jopa viittä eri pankkitiliä samaan aikaan. Siispä myös muut kuin ABN Amron omat asiakkaat voivat käyttää teknologiaa ja saada siitä merkittävää lisäarvoa. Tuloksetkin ovat olleet varsin hyviä: 75 % Gripin käyttäjistä kertoi, että voisi suositella sovellusta kaverilleen, ja 50 % antoi pankille korkean yleisarvosanan käytettyään sovellusta.

Myös muut yritykset kuin pankit voivat hyötyä white label -finanssiteknologiapalveluista. Esimerkiksi tilintarkastusyhtiöt (kuten KPMG, PwC ja BDO) ja taloushallinnon ohjelmistoyhtiöt (kuten Visma, Netvisor ja Procountor) voisivat myös kasvaa white label -kumppanuuden avulla luotettavan, osaavan ja yhteensopivan kumppanin kanssa.

Onnistu white label -kumppanin valinnassa

White label -finanssiteknologiakumppania etsiessä kannattaa esittää muutama tärkeä kysymys sekä sisäisesti omassa yrityksessä että kumppaniehdokkaille:

 • Tarjoaako white label -kumppani aidon ratkaisun ongelmaamme?
 • Tarjoaako kumppani konkreettista lisäarvoa, joka täydentää yrityksen nykyistä tarjontaa ja vastaa sekä nykyisen että tulevan asiakaskunnan tarpeisiin?
 • Onko kumppani asiantunteva ja alansa johtava toimija? Kenen kanssa he tekevät yhteistyötä tällä hetkellä?
 • Onko kumppaniehdokkaalla esittää toteutettuja asiakaskeissejä tai referenssejä?
 • Onko ehdokkaalla kaikki tarvittavat lisenssit ja todistukset niitä maita ja markkinoita varten, joilla yritys toimii ja joissa asiakkaat ovat?
 • Ovatko GDPR-asiat kunnossa? Kuinka varmalla pohjalla heidän tietoturvansa on?
 • Noudattavatko he EU:n maksupalveludirektiiviä (PSD2)? Onko heillä tarvittavat lisenssit?
 • Onko kumppani huomioinut rahanpesulain (AML=anti-money-laundering) ja asiakkaan tuntemiseen liittyvät säännökset (KYC = know-your-customer) kaikilta tarvittavilta osin?

Jokaisen finanssiteknologia-alan white label -yrityksen tulisi olla ajan tasalla näistä asioista ja tuoda selkeästi esiin, miten tärkeitä ne ovat ja miten niitä käytännössä sovelletaan. Kun kyseessä ovat yrityksen luottokortit, kirjanpito ja muu taloushallinto, on parempi katsoa kuin katua.

Kun kaikki menee nappiin

Kilpailuedun saavuttaminen vaatii nyky-yrityksiltä sitä, että myös niiden IT-ratkaisut ovat ajan tasalla – toimialasta riippumatta. Nykyaikaisten IT-ratkaisujen avulla voidaan optimoida käyttäjäkokemus ja luoda lisäarvoa digitalisaatiomurroksessa eläville yrityksille.

Monet white label -palveluntarjoajat ovat ohjelmistoasiantuntijoita, joille ei ole välttämättä ehtinyt kertyä yhtäläistä markkinatuntemusta monimutkaisilta aloilta, kuten taloushallinnosta, kirjanpidosta tai pankkialasta, kuin kokeneemmille kumppaneille. Siksi on tärkeää rakentaa white label -ratkaisun ohella myös luotettava kumppanuus ammattitaitoisten asiantuntijoiden kanssa.

Asiakkaat on totta kai pidettävä tyytyväisinä ja katse ydinliiketoiminnassa. Yhtä lailla tärkeää on myös se, että tulevalla kumppanilla on vahvaa näyttöä ratkaisujen onnistuneesta toteutuksesta.

White label -kumppanuus tarjoaa yrityksille monenlaisia etuja, ja kerromme mielellämme lisää muun muassa siihen liittyvästä SaaS-pohjaisesta toteutusmallista.