Welcome Expense API – the smartest way to build expense management 🎉 Join our webinar to learn all about it.

Register now

Diettgodtgjørelse.

En bedre måte å håndtere diettgodtgjørelse på: La kundene dine beregne diettgodtgjørelsen med noen få trykk. Systemet tar seg av komplekse beregninger og rapporterer inn dagdietten nøyaktig, slik at regnskapsføringen går som en lek.

Findity. Per diem.

Smidig diettgodtgjørelse

Tilby kundene dine et enda bedre produkt med en intuitiv og effektiv funksjonalitet for diettgodtgjørelse som de vil elske. Gjør det enkelt å håndtere daglige utlegg og reiseregninger samt å registrere kost og losji. Kundene slipper alt av beregninger. Alt går automatisk i en strømlinjeformet og enkel rapporteringsprosess. 

Automatisk beregning av diettgodtgjørelse

Diettgodtgjørelsen strømlinjeformes både for daglige og periodebaserte utlegg, helt uten manuell innsats.

Reiseregninger

Det er lett å velge utlegg for kost og losji i tråd med gjeldende regler. 

Etterlevelse av gjeldende regnskapsregler

Teknologien vår sørger for at gjeldende regnskapsregler blir overholdt, og den tilpasser seg endringer i lover og regler. 

Intuitivt grensesnitt

La kundene dine enkelt fullføre oppgaver med diettgodtgjørelse; vår teknologi sikrer uavbrutte arbeidsflyter.

Fremgangsmåte

Legg inn opplysninger om reisen

Legg inn opplysninger om reisen

Legg inn reisens mål og lengde. 
Velg utlegg

Velg utlegg

Velg hvilke kost- og losjiutlegg som skal inkluderes. 
Bekreft og send

Bekreft og send

Kryss av, og send til regnskap.

Øvrige funksjoner på plattformen vår for utlegg og reiseregninger

Utleggs- og reiseregninger

Gi kundene dine en rask og enkel håndtering av utleggs- og reiseregninger, fra registrering av kvitteringer til automatisk beregning. Denne funksjonen sørger for at rapporteringen skjer raskt, effektivt og nøyaktig.

Kjøregodtgjørelse

Automatisk beregning gir nøyaktig rapportering av kjørelengde, enten det er snakk om tur–retur- eller enveisreiser. Gi kundene en strømlinjeformet og problemfri rapporteringsprosess. 
Findity. Contact us

Kontakt oss