Welcome Expense API – the smartest way to build expense management 🎉 Join our webinar to learn all about it.

Register now

Kjøregodtgjørelse.

En enkel måte å rapportere inn kjørelengde på. La kundene legge til reiser med bare noen tastetrykk. Systemet vårt tar seg av alle beregninger og gir nøyaktige og bruksklare regninger som forenkler bokføringen. 

Findity. Milage.

En bedre løsning for rapportering av kjørelengde

Den intuitive funksjonaliteten gjør rapporteringen mer effektiv. Enten reisen går én vei eller tur–retur skjer registreringen av reiser raskt og enkelt. Med automatisk beregning av kjørelengde slipper kundene dine alt av kjedelig pirkearbeid.

Flexibel sporing av turen

Det er enkelt å legge inn opplysninger om reisen, inkludert startpunkt og reisemål. Velg om reisen går tur–retur eller bare én vei.

Elektronisk kjørebok

Sporingen går raskt og enkelt ved hjelp av integrering med foretrukne elektroniske kjørebøker.

Automatisk beregning

Nå er det slutt på alt av manuelle utregninger. Teknologien vår regner ut kjørelengden automatisk.

Etterlevelse av gjeldende regnskapsregler

Du kan være trygg på at gjeldende regnskapsregler overholdes, ettersom funksjonaliteten vår er utformet slik at den tilpasser seg endringer i lover og regler.

Fremgangsmåte

Legg inn reiseruten

Legg inn reiseruten

Legg inn startpunkt og reisemål.
Automatiske beregninger

Automatiske beregninger

Avstand og godtgjørelsesbeløp beregnes automatisk og i tråd med lokale skatte- og regnskapsregler.
Bekreft og send

Bekreft og send

Send inn regningen for godkjenning og regnskapsføring.

Øvrige funksjoner på plattformen vår for utlegg og reiseregninger

Utleggs- og reiseregninger

Håndter alle typer kvitteringer på ett sted. Med vår teknologi kan du utvide produktet ditt med kvitteringsskanning, automatisk analyse og etterlevelse av gjeldende regnskapsregler.
Les mer

Diettgodtgjørelse

Gjør det enklere å rapportere inn dagdiett, få raskere godkjenning og sørg for at gjeldende regnskapsregler blir overholdt. Uansett om dagdietten beregnes per dag eller periodisk, sørger de automatiske beregningene for at det skjer helt uten manuell innsats.
Les mer

Integrasjoner

Bruk det innebygde verktøyet eller en eksisterende elektronisk kjørebok for å gjøre det enda enklere å beregne kjøregodtgjørelse. Løsningen er universelt kompatibel, og det eneste du trenger å tenke på, er selve reisen.

volvooncall-logo automile-logo Paydrive logo volvooncall-logo automile-logo Paydrive logo volvooncall-logo automile-logo Paydrive logo
Findity. Contact us

Kontakt oss