Welcome Expense API – the smartest way to build expense management 🎉 Join our webinar to learn all about it.

Register now

Kundstory: Stena Line

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Stena Line</span>
5600
anställda
7.6
miljoner passagerare
14
miljoner SEK i omsättning

Som en del av vår digitaliseringsresa såg vi över den manuella processen, att hantera kvitton och utlägg. Vi såg möjligheten att effektivisera och automatisera en rad moment för både användaren, attestanten och löneavdelningen.

Lösningen

Stena Line valde Findity som sin lösning till att hantera utlägg och milersättning för landsanställd personal. Numera rapporterar anställda direkt i Findity genom att fota sina kvitton direkt vid köptillfället. Med hjälp av AI, inbyggd i appen, underlättar det för användaren då datum, belopp, moms, valuta och kategori hämtas automatiskt.

 

Med Findity och den inbyggda AI/ML*analysen blir det mer rätt, anställda får snabbare ersättning för sina utlägg då cheferna kan attestera på ett smidigare sätt.

Frida Lidén, Payroll Administrator, Human Resources, Stena Line

Mer om caset

Innan Findity  registrerade anställda varje kvitto på webben, skrev ut rapporten och häftade fast kvittot på rapporten. Vi hade även en kontrollfunktion på löneavdelningen som granskade de inkommande rapporterna ett par gånger i månaden vilket var tidsödande och en rätt enformig process.

Som en del av vår digitaliseringsresa såg vi över den manuella processen, att hantera kvitton och utlägg. Vi såg möjligheten att effektivisera och automatisera en rad moment för både användaren, attestanten och löneavdelningen.

Stena Line valde Findity som sin lösning till att hantera utlägg och milersättning för landsanställd personal. Numera rapporterar anställda direkt i Findity  genom att fota sina kvitton direkt vid köptillfället. Med hjälp av AI, inbyggd i appen, underlättar det för användaren då datum, belopp, moms, valuta och kategori hämtas automatiskt.

Vid månadens slut skickar den anställde in rapporten och alla händelser, inklusive de digitala kvitton som bifogas automatiskt.

Vill du ha caset som en PDF?

Ladda ner PDF