Welcome Expense API – the smartest way to build expense management 🎉 Join our webinar to learn all about it.

Register now

Kundstory: WSP

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >WSP</span>
4000
medarbetare
45
kontor
4.5
miljarder SEK i nettoomsättning 2017

2014 var WSP ca 2000 anställda varav 1600 hade företagskort. Alla anställda lämnade in sina kvitton för redovisning till det lokala kontoret.

Resultatet

Med Findity slipper administratörer tjata för att få in alla kvitton, det blir mer rätt då automatiserade och självlärande processer stöttar användaren vid rapporteringstillfället.

Lösningen är säkrad då inga rapporter skickas via mail. Dessutom har arkiveringskostnaden minskat. Det behövs även mindre handpåläggning från administratören då allt kategoriseras och bokförs automatiskt.

Administratörerna på de 45 lokalkontoren slipper nu lägga tid på hantera manuella kvitton och utlägg, och kan istället fokusera på andra värdehöjande arbetsuppgifter.

Med Findity har vi säkrat och effektiviserat hanteringen av kvitton och utlägg för ca 3600 anställda.

Cristian Escobedo, Systemansvarig, WSP

Mer om caset

2014 var WSP ca 2000 anställda varav 1600 hade företagskort. Alla anställda lämnade in sina kvitton för redovisning till det lokala kontoret.

På varje lokalkontor hanterade minst en administratör kvittona och matchade dessa manuellt mot inkommande kortfakturor, ca 1100 fakturor varje månad. När redovisningen var sammanställd skickades dessa till Stockholm för kontroll, attestering och arkivering.

Vid eventuella oklarheter, felaktigheter eller då kvitto saknades skickades det tillbaka till det lokala kontoret. Det var inte alltid som redovisningen kom fram, utan en del kunde försvinna på vägen.

Den manuella hanteringen var väldigt tidskrävande, risken för felhantering var stor samt att lösningen inte var säkrad för leverans eller optimal för tillväxt. Och tillväxt blev det. WSP har idag ca 4000 anställda.

I mitten på 2014 körde WSP igång tjänsten Findity och idag hanterar ca 3600 anställda sina kvitton och utlägg via tjänsten. Samtliga företagskort ersattes av privata kort där varje anställd rapporterar sina utlägg i Findity.

Findity skickar utläggsrapporten automatiskt till skanningscentralen för att sedan komma in i DCE (Document Center Enterprise). Användaren får hjälp av AI/ML*-teknik där den automatiska analysen föreslår kategori och hjälper därigenom användaren med konteringen, vilket gör att allt är konterat och klart när rapporten når Visma PX.

Vill du ha caset som en PDF?

Ladda ner PDF