Welcome Expense API – the smartest way to build expense management 🎉 Join our webinar to learn all about it.

Register now

Hvordan håndterer man utlegg og reiseregninger i Norge i dag?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Hvordan håndterer man utlegg og reiseregninger i Norge i dag?</span>

Hvordan håndterer man utlegg og reiseregninger i Norge i dag? Utlegg og reiseregninger kan ses fra to sider. Virksomheter ønsker å beskytte bunnlinjen sin, og ansatte trenger å få refundert alle utlegg de har i forbindelse med jobben, raskest mulig. Derfor er funnene i vår nyeste YouGov-undersøkelse overraskende. Til tross for de åpenbare fordelene ved digital håndtering av utlegg og reiseregninger bruker nemlig bare 13 % av de ansatte i Norge en app.

Her kan du lese mer om hvordan utlegg og reiseregninger håndteres i Norge per i dag, og hvordan stadig flere virksomheter kan dra nytte av en digital app for utlegg og reiseregninger. Du kan også laste ned hele undersøkelsen her.

Hvem skriver utleggs- og reiseregninger i Norge?

Undersøkelsen vår ble gjennomført av YouGov og handler om hvordan ansatte håndterer utlegg og reiseregninger i 11 europeiske land, inkludert Norge. Målet var å ta et øyeblikksbilde av hvordan utlegg og reiseregninger håndteres. Undersøkelsen skulle også avdekke aktuelle trender og vise hvor modent markedet er for digitalisering.

I henhold til undersøkelsen har omkring halvparten av de ansatte i Norge utgifter i forbindelse med jobben. Funnene viser at det stort sett er yrkesaktive som håndterer utlegg og reiseregninger. Disse fire rollene er på topp når det gjelder utleggs- og reiseregninger i Norge:

  1. Yrkesaktiv – kontorjobb, undervisning m.m.: 74%
  2. Selvstendig næringsdrivende: 10%
  3. Yrkesaktiv – fagarbeider, handels- og serviceansatt, helsearbeider m.m.: 7%
  4. Student/lærling/elev: 4%

Hva slags utlegg føres oftest?

Bruksdata viser at de vanligste utleggstypene er kvitteringer, kjøregodtgjørelse og representasjon. Dette forklarer hvorfor det stort sett er personer med lederroller (og assistentene deres) som håndterer utlegg og reiseregninger. For dem er reising en nødvendig del av jobben. I tillegg reiser en liten andel ansatte og selvstendig næringsdrivende for å jobbe på forskjellige steder, og genererer da kvitteringer, kjøregodtgjørelse og diettgodtgjørelse.

Hvordan registrerer man utlegg og reiseregninger i Norge?

Sammen med andre nordiske land er Norge ledende i Europa når det gjelder å bruke digitale regnskapsverktøy. Nesten 70 % av ansatte i Norge registrerer utlegg og reiseregninger enten med nettbaserte regnskaps- og lønnssystemer eller ved hjelp av en app for utlegg og reiseregninger. Det er minst 30 % flere enn gjennomsnittet for andre europeiske land som Tyskland (37 %), Italia (31 %) og Frankrike (40 %).

Til tross for at digitale, standardiserte prosesser for utlegg og reiseregninger er populære, håndterer fortsatt 30 % av ansatte i Norge utlegg og reiseregninger manuelt med regneark eller penn og papir. Det at 55 % av respondentene i Norge sa at de brukte nettbaserte regnskaps- og lønnssystemer for føring av utleggs- og reiseregninger, er positivt. Det viser at det er interesse for digitale regnskapsverktøy, og at det er rom i markedet for at en app for føring av utlegg og reiseregninger kan vokse.

Dette er godt nytt for virksomheter som ønsker å styrke produkt- og tjenestetilbudet sitt med teknologi for utlegg og reiseregninger, som enkelt lar seg integrere i ledende økonomisystemer – som Findity.

Hvordan påvirker størrelsen på virksomheten håndteringen av utlegg og reiseregninger i Norge?

I Norge er det ikke bare yngre og teknologisk avanserte virksomheter som ønsker å bruke digitale regnskapsverktøy. Forskning viser at når virksomheter vokser, bruker de nettbaserte regnskaps- og lønnssystemer i stadig større grad.

Andelen ansatte som skriver utleggs- og reiseregninger, holder seg stort sett på omkring 40 % uansett hvor stor virksomheten er. Unntaket er mikrobedrifter der andelen er på hele 84 %. Dette er som forventet, siden personer som arbeider i nyetableringer og svært små bedrifter, gjerne har flere roller – også roller som medfører utlegg og reisevirksomhet. I andre virksomheter er andelen ansatte som skriver utleggs- og reiseregninger lavere, rett og slett fordi det er flere ansatte.

Det er faktisk en direkte sammenheng mellom størrelsen på virksomheten og bruken av digitale regnskapsverktøy, og det har sine naturlige årsaker. Når det skal utbetales lønn til stadig flere personer, blir administrasjonen fort uhåndterlig uten digitale verktøy. Det samme gjelder for utlegg og reiseregninger. Data fra Norge viser at bruken av apper for utlegg og reiseregninger øker med størrelsen på virksomheten. I mikrobedrifter er den på 9 %, mens den er på 15 % i større foretak. Spørsmålet er da: Hvilken kunnskap sitter disse større foretakene med som også mindre bedrifter kan dra nytte av?

Større foretak ser at en app-basert digitalisering av utleggs- og reiseregningsføring gir merverdi i form av tidsbesparelser, reduserte kostnader og økt nøyaktighet.

Én app for alle utlegg

Vi i Findity er eksperter på håndtering av utlegg og reiseregninger. Plattformen vår for utlegg og reiseregninger gir virksomheter og mennesker muligheten til å håndtere utlegg, reiseregninger, kjøregodtgjørelse, representasjon og dagdiett på ett og samme sted – fullstendig automatisert og i tråd med lokale skatte- og regnskapsregler.

Vi inngår partnerskap med ledende regnskapsbyråer, forhandlere av økonomisystemer og kortleverandører, slik at de kan bruke vår teknologi for utlegg og reiseregninger under sitt eget varemerke, enten som et white label-produkt eller via et applikasjonsgrensesnitt.

Undersøkelsen vår, «The State Of European Expense Management In 2023», inneholder verdifull innsikt om 11 viktige markeder for håndtering av utlegg og reiseregninger, inkludert Norge. Den kan lastes ned nå, helt gratis..

Last ned hele undersøkelsen.