Welcome Expense API – the smartest way to build expense management 🎉 Join our webinar to learn all about it.

Register now

Förändring – svårt eller enkelt, hot eller möjlighet?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Förändring – svårt eller enkelt, hot eller möjlighet?</span>

 

 

 

Föreställ dig att du får två stycken mail från din arbetsgivare. Ett mail har rubriken Lönerevision och det andra mailet Organisationsförändring. Innan du öppnar mailen, reflektera över känslan du får när du läser rubrikerna.

Processen för förändring, motstånd eller anpassning till en förändring, är grundläggande för oss människor och våra relationer. Trots att vi tenderar att medvetet motstå förändring och stenhårt hålla fast vid det som känns tryggt, säkert och bekvämt, anpassar sig människan faktiskt snabbt till förändring.

Det är just dessa element som skapar känslan hos dig när du läser rubrikerna. Lönerevision känns tryggt och säkert eftersom du vet vad det innebär. Anpassning till en löneökning går på ett kick; redan den 25:e har du anpassat dig till de nya förutsättningarna.

Mailet som handlar om organisationsförändring skapar däremot en känsla av ovisshet och det känns inte alls lika bekvämt att öppna. Här går inte heller anpassningen lika fort eftersom det krävs flera olika stadier för att transformera till acceptans och adaption.

Att människans evolution tog miljoner år, det vet vi, men vad blir sluttiden för den digitala revolution som vi är inne i? Om vi tittar på några milstolpar så kan vi konstatera att det går undan. ¹För telefonen tog det 75 år att nå 50 miljoner användare; för radio 38 år; TV 13 år; internet 4 år; Facebook 2 år; iPhone 3 månader och för Angry Birds tog det 35 dagar.

Kan tiden pressas ytterligare till minuter?

Så hur ska vi människor förhålla oss till att allt bara går fortare och fortare och allt mer blir digitized (överfört från analogt till digitalt); att digitalisering blir en överlevnadsfråga?

Digitize är den enkla delen, det vill säga tekniken har sitt eget spår av utveckling och styrs inte av emotionella barriärer och faktum är att allt som kan digitaliseras kommer digitaliseras, punkt.

Då kvarstår själva transformationen och hur vi ska förhålla oss till den. Är glaset halvfullt eller halvtomt? De individer som ser det halvtomma glaset kommer alltid att göra det, och därmed hamna i kölvattnet och inte i båten.

Däremot kommer du som ledare, oavsett om du leder ett företag, funktion eller kundrelation, få styra om skutan och vägleda massorna genom transformationen.

Utmaningen att leda genom transformationen är i huvudsak inte kopplat till digitaliseringen i sig, utan mer till engagemanget hos anställda.

Företaget Effectory har tittat på hur engagemanget ser ut hos anställda i Europa jämfört med globalt. ²Rapporten visar nivån av anställdas engagemang till sitt arbete och till företaget de arbetar för.

  • Engagemang i sitt arbete = 3,1%
  • Engagemang i sitt arbete + företaget = 28,9%
  • Engagemang i företaget men inte sitt arbete = 40%
  • Inte engagerade i sitt arbete eller företaget = 28,1%

10% av de anställda som är engagerade i företaget eller i sitt arbete är på väg att söka nytt jobb.

För att adressera engagemanget hos anställda och samtidigt ta organisationen på en digitaliseringsresa kommer det krävas att ledarskapet anpassas. Vi kommer att prata mer om det anpassade ledarskapet framöver.

Vi på Findity driver det digitala samhället framåt. Vi automatiserar och förenklar alla flöden kring kvitton för handeln, konsumenten och företaget med våra tjänster med syftet att förenkla människors vardag och verka för ett hållbart samhälle.

För att uppnå vårt syfte behöver vi gå samman i ekosystemet och tillsammans dela med oss av våra erfarenheter och vår kunskap. Vi på Findity har ambitionen att samla och dela med oss av våra insikter i olika former – genom tips, webinarer, workshops, utbildningsmaterial – med förhoppning att bidra till att transformeringen verkligen händer.

Vi hoppas att ni som partner eller kund vill vara med på denna resa och addera era insikter och erfarenheter till revolutionen inom Expense Management.

Här kommer ett par insikter från oss:

  • Anpassa ledarskapet – anpassa ledarskapet till att boosta organisationen med energi, hantera bakåtsträvarna och väck medarbetare som tror att de inte behöver lära sig något nytt. Mer om detta kommer framöver.
  • Ensam är inte stark – ta hjälp av ekosystemet.
  • Utbildning, utbildning och utbildning – bygg bort ovissheten med kunskap.
  • Samla inte på hög – Listan över digitaliseringsprojekt är säkert lång. Börja med det enkla för att bygga förtroende internt och boosta digitaliseringsprojekten med energi.
  • Stå inte still – Strutsen funkar inte då det handlar om överlevnad. Forskning visar att sedan år 2000 har 52% av Fortune 500 företag gått i konkurs, förvärvats eller upphört till följd av digital disruption. Let’s move!
Tillsammans får vi det att hända!

 

 


¹https://medium.com/@orsnemes/when-millennials-become-oldschool-c54b0e373cf0

²https://www.effectory.com/knowledge/blog/employee-engagement-how-does-europe-compare-globally/