Welcome Expense API – the smartest way to build expense management 🎉 Join our webinar to learn all about it.

Register now

Förenklad utläggshantering med digitala kvitton

Förenklad utläggshantering med digitala kvitton

 

Varje år skapas mer än 4 miljarder kvitton i Sverige, varav 200 miljoner är relaterade till företagsköp. I Storbritannien sträcker sig detta antal ännu högre och når drygt 11 miljarder kvitton per år. Baserat på endast de här två länderna så kan man med säkerhet anta att antalet kvitton som skapas globalt är enormt.

Majoriteten av kvitton som skapas idag kommer från papper, vilket inte är hållbart – särskilt med tanke på att det går åt mer än 250 miljoner liter olja, 10 miljoner träd och 1 miljard liter vatten för att producera papperskvitton varje år endast i USA.

Digitala kvitton har lyfts fram som ett mer miljövänligt alternativ och anses av många som svaret på vad som kommer ersätta papperskvitton. Dessutom har konsumenter börjat ställa högre krav på handlare, då fler och fler efterfrågar digitala kvitton.

För företag har digitala kvitton många fördelar. Det är inte bara ett mer hållbart alternativ, utan också ett alternativ som förenklar företagens utläggshantering. Till exempel, behöver ett digitalt kvitto inte tolkas, vilket eliminerar risken för fusk, fel och misstag – som att skicka in samma utlägg flera gånger.

Det finns även många fördelar för anställda med digitala kvitton, eftersom utläggshanteringen blir digital, snabb och korrekt. Samtidigt sparar administratörer och attestanter massor av tid och huvudvärk när de slipper jaga anställda för sina papperskvitton.

Vi vände oss till några av våra partners som starkt tror på fördelarna med digitala kvitton inom utläggshantering, för att fråga varför de anser att det är viktigt att möjliggöra digitala kvitton i sina lösningar och hur det gynnar deras kunder.

 

Varför är det viktigt att möjliggöra användandet av digitala kvitton i utläggshanteringen?

“För oss på Azets är det viktigt att ligga i digital framkant, och att erbjuda våra kunder de smidigaste lösningarna på marknaden. Utläggshantering har traditionellt sett varit en tidskrävande process, men med en digital och automatiserad utläggslösning, som Azets Expense, har processen blivit både enkel och effektiv. Digitala kvitton är nästa steg i digitaliseringen av utläggshantering och med fler butiker som erbjuder digitala kvitton så kommer kundupplevelsen för både köp och utlägg nå nya höjder”

Stefan Ingelgård, Director Technology & IT, Azets

 

“På BDO arbetar vi i en helt digital arbetsprocess, även i de fall då våra kunder har papperskvitton som de scannar till oss eller om de har kvitton som bilagor till mejl. Det är min vision att administration för företagare och byråer digitaliseras ytterligare, för att ge högre kvalitet, en säkrare hantering och snabbare processer. Därför är det en självklarhet att BDO möjliggör digitala kvitton för våra kunder. Alla blir vinnare. Inte minst miljön, då hela kedjan blir garanterat papperslös.”

Ulrika Strömberg, Affärsområdeschef Företagsservice, BDO Sweden

 

Hur påverkar digitala kvitton utläggsprocessen för slutanvändare och företag?

 

“ICAs digitala kvitton, tillsammans med Entré Utlägg, underlättar verkligen alla små inköp vi måste göra till kontoret.” – Receptionist

“Att kunna maila mina kvitton direkt till Entré Utlägg snabbar upp min egen administration.“ – Säljare

“Som administratör av Entré Utlägg upplever jag mer ordning och reda då användaren själv ansvarar för att kvittot bifogas i digitalt format.” – Administratör

En samling av citat från användare av Entré Utlägg, Hantverksdata

 

“Genom att använda digitala kvitton sparar företagen administrativ tid och kvaliteten ökar då ingen tolkning av data behövs göras. Slutanvändarens insats är minimal, kvitton försvinner inte, och återbetalning kan göras mycket snabbare då hela processen förkortas.”

Ulrika Strömberg, Affärsområdeschef Företagsservice, BDO Sweden

 

“Digitala kvitton underlättar hanteringen av utlägg för våra kunders företagsinköp enormt. Det eliminerar risken med duplicerade kvitton och utlägg automatiskt, vilket är fantastiskt för företagen, samtidigt som användarupplevelsen blir 100% digital.”

Stefan Ingelgård, Director Technology & IT, Azets

 

Digitala kvitton fortsätter driva digitaliseringen av företagens administrativa uppgifter och utläggshantering, vilket alla användare i processen tjänar på. Utlägg görs korrekt, snabbt och on-the-go – vi på Findity kallar det den Nya generationens Expense Management.

Vill ni erbjuda er egen utläggstjänst?
Läs mer om vår white label-lösning för utläggshantering.