Welcome Expense API – the smartest way to build expense management 🎉 Join our webinar to learn all about it.

Register now

Hur ser utläggshantering i Sverige ut idag?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Hur ser utläggshantering i Sverige ut idag?</span>

När det gäller utlägg och reseräkningar finns det primärt två delar att tänka på. Ett – företag vill ha kontroll på sina utgifter, och två – anställda vill ha snabb återbetalning av de pengar de lagt ut för sitt jobb. Därför är det överraskande att endast 12% av kontorsarbetarna i Sverige använder en app för utläggshantering, enligt Finditys nyligen genomförda marknadsundersökning.

I den här artikeln delar vi insikter om nuläget för utläggshantering i Sverige och tipsar om hur allt fler företag kan dra nytta av fördelarna med en digital utläggsapp. Du kan ladda ner den fullständiga rapporten här.

Vem rapporterar utlägg och reseräkningar i Sverige?

Vår marknadsundersökning fokuserar på hur anställda hanterar sina utlägg i 11 europeiska länder, inklusive Sverige. Målet var att få en överblick av utläggshantering, de aktuella trenderna och den digitala mognaden på marknaden.

Enligt undersökningen så rapporterar mer än 50% av anställda i Sverige utlägg. Resultaten visar att det främst är tjänstemän som hanterar utlägg på jobbet. Här är de tre vanligaste syselsättningarna som rapporterar utlägg och reseräkningar i Sverige, enligt undersökningen:

  1. Tjänstemän: 78%
  2. Egen företagare: 17%
  3. Arbetare: 3%

Vilka utlägg är vanligast?

Användningsdata från Finditys plattform visar att de vanligaste utläggstyperna är kvitton, milersättning och representation.

Hur hanterar vi utlägg i Sverige?

Sverige – tillsammans med andra nordiska länder – ligger i framkant när det gäller användningen av digitala redovisnings-och bokföringssystem. Nästan 65% av anställda i Sverige hanterar utlägg genom antingen sitt redovisnings- och bokföringssystem, lönesystem eller en utläggssapp. Det är minst 25% högre än andra europeiska länder som Tyskland (37%), Italien (31%) och Frankrike (40%).

Trots populariteten för digitala och standardiserade processer för utläggshantering så innebär det fortfarande att en fjärdedel av anställda i Sverige hanterar företagsutgifter och utlägg helt manuellt, med kalkylblad som Excel eller papper och penna.

Med det sagt är det positivt att 53% av de tillfrågade i Sverige säger att de använder redovisnings- och bokföringssystem eller lönesystem för att hantera utlägg. Det visar att det finns en efterfrågan på digitala verktyg och utrymme på marknaden för utläggsappar.

Detta är goda nyheter för företag som vill förbättra sina erbjudanden med tech för utläggshantering som enkelt kan integreras med ledande redovisnings- och bokföringssystem eller lönesystem – som Findity.

Hur påverkar företagsstorlek utläggshantering i Sverige?

I Sverige är det inte bara unga och nytänkande företag som tar till digitala redovisningsverktyg. Undersökningen visar att ju större företag blir, desto större blir användningen av digitala redovisnings-, bokförings- och lönesystem.

Det finns en direkt korrelation mellan företagsstorlek och användningen av digitala redovisningsverktyg. 37% av mikroföretagen använder redovisningsverktyg jämfört med hela 71% av storföretagen.

Samma sak gäller för utlägg. Data från Sverige visar att användningen av utläggsappar ökar med företagsstorlek, från 4,5% i mikroföretag till 10% i storföretag. Det beror delvis på nödvändighet. När antalet anställda ökar blir det snart ohanterligt utan digitala verktyg.

Andelen anställda med utlägg minskar ju större organisationen blir. Detta är rimligt eftersom det i mindre företag och start-ups finns färre personer som täcker flera roller – inklusive de som behöver hantera utlägg och företagsutgifter. I storföretag är alltså antalet anställda med utlägg lägre.

Det är hos små till stora företag som användandet av utläggsappar är störst, mellan 17% och 20%. Vad vet dessa företag som andra kan dra nytta av? De ser mervärdet – tidsbesparingar, kostnadsbesparingar och ökad noggrannhet – med att digitalisera utläggshantering med en app.

En platform för alla utlägg

På Findity är vi experter på utläggshatering. Vår plattform för utläggshantering hjälper företag och människor att hantera företagsutgifter, kvitton, milersättning, representation och traktamente på ett ställe – helt automatiserat och följer skatteverkets regelverk.

Vi samarbetar med ledande redovisningsfirmor, programvaruleverantörer och kortutgivare genom att erbjuda vår tech för utläggshantering som en white label-produkt eller via API.

Vår rapport "The State Of European Expense Management In 2023" innehåller värdefulla insikter om 11 centrala marknader för utläggshantering, inklusive Sverige. Den är tillgänglig helt gratis.

Ladda ner den fullständiga rapporten.