Welcome Expense API – the smartest way to build expense management 🎉 Join our webinar to learn all about it.

Register now

Traktamente – Så funkar det

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Traktamente – Så funkar det</span>

 

Förra månaden gick vi igenom hur Findity förenklar hanteringen av representation. Denna månad visar vi hur tjänsten underlättar rapportering av traktamente för den anställde.

Vad är ett traktamente?

Traktamente är en ersättning som arbetsgivaren betalar ut till en anställd för ökade levnadskostnader under en tjänsteresa. Till ökade levnadskostnader räknas högre måltidskostnader än vanligt samt diverse småutgifter.

Vad gäller?

  • Måste vara en tjänsteresa utanför den vanliga verksamhetsorten.
  • Minst en övernattning.
  • På en plats som är mer än 50 km från tjänstestället och 50 km från bostaden.

Hur mycket den anställde får i ersättning räknas fram genom Skatteverkets schablonavdrag för ökade utgifter.

Schablonbelopp Skatteverket

Bild: Schablonbelopp, källa: www.skatteverket.se

Du hittar mer information om traktamente och Skatteverkets regler om ersättningar här.

Utmaningarna för den anställde är; att hålla reda på om det är hel- eller halvdag som gäller, vilka avdrag gäller för utlandsresor, vad schablonavdraget är för respektive måltidskostnad och utgift.

Till den anställdes hjälp finns olika verktyg där den anställde knappar in information och sedan får hjälp med beräkningen av traktamente. Allt från hemmasnickrade mallar i Word, till macrosnurror i Excel eller förenklade webbgränssnitt.

Problemet med dessa verktyg är att det inte känns naturligt att använda dessa under resans gång. Rapportering och uträkning lämnas ofta som en aktivitet som utförs väl tillbaka på kontoret.

Med Findity behöver du inte hålla koll på regler och belopp

I Findity har vi byggt in en funktion för traktamente som döljer komplexiteten för användaren. Användaren behöver inte ha kunskap om Skatteverkets regler eller om det ska vara hel- eller halvdagstraktamente. Allt hanteras av appen. Dessutom följer Findity de årliga uppdateringarna från Skatteverket och lägger automatiskt in de nya reglerna.

Så här går det till

Kontakta oss om du vill veta mer.